Onze beloftes

TOEGANG TOT GEZOND EN DUURZAAM VOEDSEL, EEN BASISRECHT

Het aantal mensen op aarde blijft maar groeien. Dit noopt ons ertoe de rijkdommen van onze planeet te beschermen en beter te gaan consumeren. Binnen deze context maakten we van onze overtuiging een missie, wat zich vertaalt in het volgende motto: For All. For Good.

Dapper en vastberaden gaan we een grote uitdaging aan: een nieuw voedingsmodel uitvinden waarmee we 10 miljard mannen en vrouwen kunnen voeden zonder het evenwicht op aarde te verstoren.

We zijn alvast optimistisch en geloven in ons vermogen om alle belanghebbenden te mobiliseren en opnieuw te laten nadenken over de waarde van voedsel en de positieve impact ervan. Nu en voor de komende generaties.

We zijn ambitieus en geëngageerd. Naast melk ontwikkelen we nieuwe groente- en fruitproducten. En we schakelen een versnelling hoger in ons decarbonisatieproces.

Deze ambitie berust op vijf belangrijke uitdagingen die we met ons hele ecosysteem willen aangaan: duurzame en regeneratieve landbouw, gezonde voeding, de strijd tegen klimaatverandering, verantwoorde verpakkingen en de toegankelijkheid van onze producten voor zoveel mogelijk mensen. Uiteraard zorgen we ervoor dat iedereen hier wel bij vaart.

Lees hier meer over de beloftes van de Bel-groep.


BEL BELGIUM, EEN GEËNGAGEERDE LOKALE SPELER

De drijvende kracht achter onze acties: een positieve impact hebben op ons ecosysteem en waarde creëren voor alle belanghebbenden. In België werken we samen met onze medewerkers en lokale partners rond twee grote pijlers:

 

STRIJD TEGEN VOEDSELVERSPILLING

Voedselverspilling tegengaan zit in het DNA van Bel. En ons formaat in porties is hier al meer dan 150 jaar het bewijs van. De producten kunnen optimaal bewaard worden en komen in net de juiste hoeveelheid. Kiri® werd dan weer ontwikkeld om de room die overblijft bij de productie van bepaalde kazen te hergebruiken.

De Groep zet zich in om voedselverspilling in de volledige waardeketen te beperken, van de productie en ophaling van de grondstoffen tot de consumptie van de eindproducten. Uiteindelijk wordt 99,9% van de eindproducten die onze fabrieken verlaten verkocht of geschonken. Bel zet zich sinds 2021 in voor het 10x20x30 initiatief met als doel de voedselverspilling tegen 2030 met 50% te beperken.

In België zijn we partner van Too Good To Go en sinds 2021 lid van de WAW Brands community.
Om voedselverspilling tegen te gaan, proberen we onze interne processen voortdurend te verbeteren. Hoe? Door voorspellingen te doen over de verkoop en door onverkochte producten optimaal te beheren. In 2021 werd 99,9% van de producten voor de Belgische markt verkocht of geschonken.

Tegelijkertijd maken we consumenten bewust van voedselverspilling thuis via onze merkcommunicatie. Zo vermelden we sinds juli 2022 de minimale houdbaarheidsdatum op onze ronde La Vache qui rit-doosjes en raden we aan om op je zintuigen te vertrouwen alvorens het product weg te gooien. We inspireren onze community ook door ‘Zero Waste’-recepten te delen op basis van kliekjes in de koelkast die je bijvoorbeeld kunt veredelen met een vleugje Boursin®.


STRIJD TEGEN KLIMAATVERANDERING

 • In 2017 sloot de Bel-groep zich aan bij het Science Based Target-initiatief en toonde zich daarmee bereid om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs – opwarming van de aarde onder +2°C houden – actief te helpen bereiken. In 2022 kondigde de groep aan dat ze haar doelstelling nog zal aanscherpen met een nieuw traject onder de drempel van +1,5°C.
 • De Groep besliste om de koolstofimpact te analyseren op alle besluitvormingsniveaus binnen het bedrijf. Op basis van maandelijkse gegevens krijgt ze zo een geconsolideerd, nauwkeurig en regelmatig beeld van de CO2-voetafdruk van de groep voor alle markten, merken, segmenten en producten. Concreet heeft ze voor al haar strategische beslissingen al ecologische en maatschappelijke impactevaluatietabellen uitgewerkt. En net zoals ze dat doet voor financiële budgetten wil ze ook CO2-budgetten bepalen.
 • In België zetten we ons samen in voor dit decarbonisatieproces.
  • Sinds 2021 zijn we actief lid van BACA (Belgian Alliance For Climate Action). Waarom we ons aansloten bij dit netwerk van geëngageerde bedrijven? Om elkaars denkproces te verrijken en inspiratie te putten uit de beste praktijken van deze gemeenschap.
  • In 2020 lanceerden we het 100% plantaardige merk Nurishh. Hiermee krijg je iedereen aan tafel, ongeacht je dieet. En het heeft ook nog eens een beperkte CO2-impact. Om plantaardige alternatieven betaalbaar te maken, bieden we ook plantaardige versies van onze stermerken aan, zoals Boursin.
  • Om de oorzaken en uitdagingen van klimaatverandering te begrijpen, namen al onze medewerkers in juni 2022 deel aan een workshop van het Klimaatfresco. Na deze workshop legt elke afdeling in teams doelstellingen vast die verband houden met hun functie. Zo dragen ze bij tot de vermindering van de CO2-afdruk van Bel Belgium.


BEL ENGAGEERT ZICH LOKAAL MET LES STATIONS DE PLEIN AIR

Zorgzaamheid, durf en engagement, de drie waarden die Bel Belgium met trots hoog in het vaandel draagt. Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van zijn vlaggenschip Maredsous ging het bedrijf in 2023 een duurzaam partnerschap aan met belangrijke spelers uit het Naamse verenigingsleven.

Vanuit de citadel van Namen, op enkele kilometers van de abdij van Maredsous, zet Les Stations de Plein Air zich al meer dan 80 jaar in voor sociale, burgerlijke en culturele begeleiding en integratie en voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met een handicap. De vereniging wil de begunstigden in staat stellen om verrijkende ervaringen op te doen, te leren en zich te vermaken in een omgeving die is aangepast aan hun specifieke noden.

Dit partnerschap komt op verschillende manieren tot uiting, zodat iedereen zich op de gewenste manier kan inzetten:

 • Organisatie van een activiteitendag voor de kinderen van de vereniging in de abdij van Maredsous, geleid door vrijwilligers.
 • De professionele vaardigheden van ons personeel en onze partners ter beschikking stellen om de vereniging te helpen bij haar groeiambities.
 • Interne inzameling van allerlei materiaal (spelletjes, boeken, fietsen, computerapparatuur …)
 • Schenking van producten voor de begunstigden van de vereniging.