Privacy

PRIVACYBELEID INZAKE GEGEVENSBESCHERMING VAN CONSUMENTEN

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens voor deze site is BEL BELGIUM SA.
Alvorens uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken en ons uw toestemming te geven, raden wij u aan dit Privacybeleid aandachtig door te lezen.

 

1. De inzet van de bel-groep voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens van de consument

Met “persoonsgegevens” (hierna “PG” genoemd) bedoelen we alle informatie over natuurlijke personen die wordt verzameld om ons in staat te stellen deze direct of indirect te identificeren.

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van al onze consumenten en om een hechte relatie met u op te bouwen, verzamelt de Groep op verschillende manieren persoonlijke gegevens. U moet verzekerd zijn van de vertrouwelijkheid van de informatie die u met ons en onze merken uitwisselt.

Onze Groep engageert zich ervoor om uw privacy niet te schenden en voor het transparant en veilig verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens.

 

2. Bescherming van de persoonsgegevens van de consument: beginselen

Legitimiteit :
Gegevens worden alleen verzameld voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. De verwerking heeft geen betrekking op gevoelige gegevens (ras of etnische afstamming, politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksleven, overtredingen, overtuigingen of veiligheidsmaatregelen).

Relevantie en nauwkeurigheid :
Wij zorgen ervoor dat de verzamelde gegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verzameld, en dat zij nauwkeurig, volledig en, indien nodig, bijgewerkt zijn.

Transparantie :
Bij het verzamelen van uw PG wordt u op de hoogte gebracht van alle informatie met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens die op u betrekking hebben, met inbegrip van het doel van het verzamelen.

Beperking van de bewaring :
De PG worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.

Toestemming :
Uw toestemming is vereist voordat PG worden verzameld voor doeleinden die op het tijdstip van inzameling zijn gespecificeerd.

Toegang, rechtzetting, verzet :
U hebt ten allen tijde de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het PG dat op u betrekking heeft, om rechtzetting of verwijdering te verzoeken. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw PG. Zie voor de uitoefening van deze rechten sectie 11 van dit document.

Vertrouwelijkheid & Beveiliging :
De BEL-groep verbindt zich ertoe uw PG zodanig te behandelen dat de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan worden gewaarborgd door de toepassing van de nodige technische en organisatorische maatregelen.

 

3. Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op elke verwerking van de website belfoodservice.be en van de entiteiten van Bel Group waarnaar u tijdens het surfen kan worden verwezen.

 

4. Verzamelde persoonsgegevens

Afhankelijk van het type van onze relatie met u, kunnen wij u vragen om informatie zoals :

 • contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail, enz.)
 • gegevens m.b.t. uw beroep (sector, aantal gasten/klanten in uw vestiging)
 • uw consumptie- en koopgedrag voor zuivel/kaasproducten

 

5. Moment van verzameling

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor uw PG zal worden verwerkt, kan de verzameling plaatsvinden op verschillende tijdstippen, waaronder :

Tijdens uw contacten met de consumentendienst (Vragen, Klachten,…)
Wanneer u deelneemt aan marketingprogramma’s of evenementen (wedstrijden, spelletjes, nieuwsbriefabonnementen, enz.)
Tijdens het surfen op de websites van BEL Group

 

6. Doeleinden van verzameling

Beantwoorden op uw vragen aan de consumentendienst
Onze producten verbeteren dankzij het in kaart brengen van uw wensen en behoeften
Het versturen van nieuwsbrieven, promoties of aanbiedingen van partners, wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt zich ten allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven door te klikken op de link onderaan deze e-mails
Uw gebruik van de websites van de BEL-groep beveiligen en verbeteren (navigatie, gegevensbeveiliging, enz.)
Aan een wedstrijd deelnemen

 

7. Het delen van uw persoonlijke gegevens

In het kader van ons relatiebeheer sturen wij uw PG door naar interne en externe partijen :

 • Intern in het bijzonder aan geautoriseerd personeel in onze IT en marketing diensten. Buiten :
  • Computerdiensten
  • Inzake marketingdiensten
 • Externe dienstverleners :
  • IT-onderaannemers, callcenters, printers, enz. om uw vragen te beantwoorden en onze communicatie (nieuwsbrieven, promoties of aanbiedingen van partners) te versturen
  • Zakelijke partners, promotie bedrijven om u, met uw akkoord, te laten profiteren van onze speciale aanbiedingen en kortingen met uw toestemming
 • Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan lokale autoriteiten in het kader van een wettelijke verplichting of op verzoek van een administratieve overheid die bevoegd is om dit soort verzoeken te doen.

 

8. Beveiliging

BEL stelt alles in het werk om u via gepaste technische en organisatorische maatregelen te garanderen tegen accidentele of andere vernietiging, accidenteel of ander verlies of wijziging, of niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot uw “PG”.

 

9. Cookies
BEL informeert u dat het tijdelijke “cookies” kan gebruiken die geldig zijn voor de duur van een consultatiesessie van de Site.

Wat is een cookie?
Cookies zijn gegevens die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst. Ze zijn te onderscheiden door hun unieke identifiers, gekoppeld aan uw computers of telefoons. Deze laatste behoeden u van een slechte ervaring op uw favoriete sites, omdat ze uw acties en voorkeuren onthouden. U hoeft dus niet elke keer uw navigatievoorkeuren in te voeren wanneer u de site gebruikt, zoals locatie, lettertype of taal. Deze “cookies” worden opgeslagen in het geheugen op uw computer. Ze stellen ons niet in staat om u te identificeren; aan de andere kant registreren ze informatie met betrekking tot uw surfgedrag op de Site (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en tijd van de raadpleging, enz.)
De gegevens die via “cookies” worden verzameld, zijn bedoeld om u te identificeren wanneer u verbinding wilt maken met uw persoonlijke ruimte en om uw verbinding met de site te onthouden.

Hoe gebruiken we ze en waar gebruiken we ze voor?
Hier is een overzichtstabel van de verschillende soorten cookies die we kunnen gebruiken voor de website BelFoodservice.be.

Cookies die nodig zijn voor de werking van de site
Deze zijn noodzakelijk voor de goede werking van het platform. Ze zijn gedefinieerd om te voldoen aan kritieke servicebehoeften zoals een beveiligde verbinding en privacyvoorkeuren. U kunt deze cookies direct via uw browser goedkeuren/weigeren, maar weigering kan als gevolg hebben dat u niet het volledige platform van de site kan gebruiken.
PHPSESSID

Functionele cookies
Deze cookies stellen ons in staat het verkeer op de site te analyseren om prestaties te verbeteren. Zij volgen uw surfgedrag op onze site en informeren ons over de inhoud die u het meest interesseert. Dankzij hen zijn wij in staat urelevantere content aan te bieden en de evolutie van ons platform te volgen. Ten slotte stellen deze cookies het in staat om de door jouw ingegeven informatie te onthouden, om te vermijden deze opnieuw te registreren._ga
_gat
_gid

Personalisatie cookies
Met deze cookies leren wij u beter kennen. Ze leggen uw voorkeuren vast en bieden u informatie over uw smaak. Door deze modaliteit niet te accepteren stelt u zich bloot aan het niet hebben van gepersonaliseerde voorstellen of hetherdefiniëren van uw criteria bij elke verbinding.
Tot op heden zijn er nog geen cookies van dit type.

 

Wij informeren u dat u het opslaan van cookies op uw computer kunt voorkomen door uw browser als volgt te configureren :

Als u op internet surft met Internet Explorer (Microsoft)

 • Tabblad « Extra », « Internetopties », klikt u op « Privacy ».
 • Klik vervolgens in het tabblad « Geavanceerde privacy-instellingen » op « Automatisch cookiebeheer negeren » en kies « alle soorten cookies weigeren » (intern en extern).
 • Bevestig met « OK ».

Onder Firefox :

 • Tab « tools » dan « opties ».
 • Vink in het tabblad « privacy » aan « vertel websites dat ze mij niet moeten volgen ».
 • Bevestig met « OK ».

Onder Chrome :

 • Klik op « Instellingen » en vervolgens op « Geavanceerde instellingen weergeven ».
 • Klik in het gedeelte « Privacy » op « Instellingen inhoud » en definieer de keuze in het gedeelte Cookies.
 • Als u andere browserversies gebruikt dan de genoemde: raadpleeg de helpbestanden of de gebruikershandleiding.

 

10. Gegevensbewaring door bel

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving worden de PG niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.

 • Persoonlijke gegevens worden bewaard voor een maximum van 2 jaar vanaf het laatste contact.
 • Cookies worden bewaard voor een periode van maximaal 13 maanden na het verzamelen ervan.

11. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt alle rechten die de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens u toekent.

In dit verband kunt u ten allen tijde toegang vragen tot uw door BEL opgehaalde “PG” en vragen deze te wijzigen door contact op te nemen met onze consumentendienst op het onderstaande adres:

 

Bel Belgium
Avenue de Finlande 2/1
1420 Braine-l’Alleud

 

Ook als uw PG niet accuraat, volledig of up-to-date zijn, kunt u de wijzigingen aanvragen (zelfde contact als hierboven). TU kunt uw recht om bezwaar aan te tekenen ook uitoefenen door contact op te nemen met de consumentendienst op bovenstaand adres. Met name hebt u, zolang de verwerking van de PG op uw toestemming is gebaseerd, het recht uw toestemming ten allen tijde in te trekken om bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

Alle verzoeken zullen tijdig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden verwerkt.

12. Aanpassingen

Dit beleid kan periodiek worden gewijzigd. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen op onze website en nodigen u uit deze regelmatig te raadplegen.